Online English, Philippines

HỌC TIẾNG ANH ONLINE HAY DU HỌC TIẾNG ANH VỚI CIP TẠI PHILIPPINES

Giới thiệu

Để học tiếng Anh, học viên thường có hai sự lựa chọn: Học tiếng Anh Online và du học tại một số quốc gia như Philippines. Một số học viên chọn học tiếng Anh bằng cách sử dụng phần mềm, trong khi những người khác thích đi du lịch và thích học tập trong môi trường đa quốc tịch với cả giáo bản ngữ và giáo viên nước ngoài. Cả hai phương pháp học này đều có những điểm tương đồng và khác biệt.

Điểm giống nhau (Học tiếng Anh Online tại CIP và du học tiếng Anh Philippine với CIP )

Cả việc học online và học tập truyền thống tại CIP đều được đảm nhận bởi các giáo viên tiếng Anh bản ngữ và các giáo viên bản xứ đã được cấp chứng chỉ TESOL hoặc chứng chỉ tương đương. Tất cả giáo viên ở CIP đều được đào tạo cả về Error CorrectionEliciting . Bấm vào đây để xem danh sách giáo viên trực tuyến.

Giáo viên CIP cũng sẽ là những người đưa ra phản hồi và nhận phản hồi vì chúng tôi tin rằng điều này rất quan trọng quá trình học tập. Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi một cuộc khảo sát cho học viên sau mỗi giờ học để đảm bảo rằng học viên có thể trình bày nhu cầu của mình và ngược lại. Hơn nữa, bài tập ở nhà cũng là một phần quan trọng của việc học, bài tập sẽ liên quan đến bài học hoặc là một bài luận.

Điểm khác biệt

Học trực tuyến đòi hỏi một số kỹ năng về máy tính, điều này rất tốt để thực hành kỹ năng đánh máy và đọc tài liệu trên máy tính, so với các lớp truyền thống đòi hỏi nhiều bài tập viết tay và đọc tài liệu trên giấy.

Học tập trên máy tính cũng không giới hạn như lớp học. Một số học viên có thể tập trung khi họ cảm thấy thoải mái, bạn cũng có thể học tiếng Anh tại phòng riêng của mình.

Ưu điểm của học tiếng Anh Online 

Ưu điểm đầu tiên của việc học trực tuyến là bạn có thể kiểm soát lịch trình của mình, hiện tại, mỗi tiết học của chúng tôi kéo dài 25 phút. Ví dụ, trong khi nghỉ ngơi bạn có thể tham gia một lớp học. Trong thời gian này bạn có thể học một số từ hoặc được sửa một số lỗi thông thường bằng tiếng Anh.

Một ưu điểm khác là bạn có thể học với không gian thoải mái tại nhà. Một số học viên cảm thấy họ học tập hiệu quả ở những nơi mà họ cảm thấy thoải mái. Một số học viên mà tôi dạy họ chọn học trong phòng khách, trong khi một số học viên khác lại thích học tại quán cà phê hơn.

 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC HỌC TẬP VỚI CIP TẠI PHILIPPINES

 

Học tập ở đây tại CIP sẽ cho bạn cơ hội để nói chuyện với người bản ngữ cũng như người bản xứ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được nhiều nền văn hoá khác nhau và cách tương tác với người khác bằng tiếng Anh. Giống như cách học trực tuyến, giáo viên tại CIP sẽ trực tiếp hướng dẫn cách cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn. Cuối cùng, CIP là nơi bạn có thể nói tiếng Anh mọi lúc thông qua chương trình EOP, điều này sẽ đẩy nhanh tiến trình học tập của bạn.

KẾT LUẬN

Học online hoặc học tiếng Anh tại CIP sẽ mang lại cho bạn những lợi ích và những trải nghiệm học tập tốt nhất. Mỗi học viên có nhu cầu và thách thức khác nhau, một số học viên không thể học tập ở nước ngoài vì vậy CIP Online là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Để tìm hiểu thêm về việc học tập tại Philippines, bạn có thể tra thông tin trên trang web chính thức của CIP.

 
Online English, Philippines

Online English Learning or Study in the Philippines ?

介紹 Introduction

 

當我們學習英文時學生有兩種最有效的選擇:線上學習英文或是到像是菲律賓這樣全英文的環境念書。很多人都喜歡使用Skype來上課,或是喜歡旅遊至不同國家學習英文,接觸不同國籍的人,無論是哪個方法都有相似之處也有一些稍微不同的地方。

When learning English, students have two options; Online English and Studying in some countries such as the Philippines. Some do subscribe to learning English using Skype for convenience while others prefer to travel and enjoy studying with different nationalities and learning with both Native and non-native speakers. Both learning methods have similarities and differences.

相似之處 Similarities (CIP Online English and Studying in the Philippines with CIP)

無論是線上課程或是到菲律賓讀書,在CIP的老師不管是外籍老師還是菲律賓老師,都有TESOL教育認證,或是同級認證。老師在CIP內也都會特別受訓,教導如何找出學生的錯誤做出指導以及引導式教學。

CIP老師們也會收到學生的回饋,我們相信這對學生的學習是很有幫助的,系統在每堂課程結束後會自動寄送問卷給學生,為了確保老師的教學品質以及學生的權益,此外,回家作業是學習的基本,所以我們會要求學生做與課程相關的作業以及短篇寫作。

Both CIP Online and Traditional Learning here at CIP offers Native and Non-Native English Speakers with TESOL Certification or similar recognition. Teachers here in CIP are trained in Error Correction and Eliciting that requires for both online and traditional learning. Check here to see the list of our online teachers.

CIP Teachers, also give and receive feedback since we believe that this is important in one’s learning. Our system sends a survey to students after each class to ensure that the student can express their needs and vice versa. Moreover, homework is a cardinal part of the learning, providing lesson related homework or essay.

不同之處 Differences

線上學英文需要一些簡單的電腦技能,這也是一個很好的機會讓你練習打字以及練習使用電腦來閱讀大量文章,這是與我們一般在學校使用紙本教材上課相較之下是很大的不同之處。

透過電腦上課讓學生在自己熟悉的環境接受教育,研究指出在舒服的環境下上課學習效果會比在壓力之下來的好很多唷。

Online learning requires some computer skills, this is good to practice your typing skills and reading on a computer compared to traditional classes that require more of handwritten homework and paper-based books.

Computer-based learning does do not restrict a classroom, some students can actually concentrate in their comfort zone, you can learn English in the comfort of your own room.

透過網路學習英文的優勢 Advantages of Online English Learning

第一個優勢當然是可以自己安排想要的上課時間囉,我們提供您在有空閒的時候可以來學習英文,有效的利用這25分鐘來學習單字以及會話,比起長時間的卻無效的學習,這黃金25分鐘是您最好的選擇。

再來還有許多的優勢,像是在家剛起床不用出門就可以不用化妝,就可以輕鬆的學習英文,或是在咖啡廳這樣舒服的環境下更能夠開心學英文,達到隨時隨地可以線上學英文的目的。

The first advantage of learning online is that you have the control on your schedule, currently, we are offering 25 minutes per session which is manageable. For instance, while having a break you can have a class. During this time you can learn some words or correct some common mistakes in English.

Another advantage is that you can learn in the comfort of your own home. Some students are comfortable in learning in their own comfort places. Some students that I have before are doing classes in their living room, while others prefer to learn in a coffee shop.

來到菲律賓CIP學英文的優勢 Advantages of learning in the Philippines with CIP

在CIP讀書讓你隨時隨地開口就是英文,這樣的全英文環境是在台灣很難擁有的,不僅可以認識到來自各國不同的朋友,更可以了解不同國家的文化背景,我們有來自越南、日本、韓國、台灣、中國、泰國、土耳其、蒙古等等國家的學生,我相信CIP能夠提供你一個很好的全英文環境來讓你使用英文,應用在生活中,且室友也會是不同國的人,這更是一項利多呢!

Studying here at CIP would give you the chance to speak with native speakers and also some non-native speakers. This will help you to know different culture and how to interact with others using English. Same with online, teachers here in CIP gives you direct feedback on how to improve your communication. Lastly, CIP promotes EOP where you can speak English without hesitance, this would fasten your learning.

總結來說 Conclusion

無論是來CIP讀書或者是透過線上來學英文,我們都能提供母語老師以及經驗豐富的菲律賓老師給您,因應不同的需求CIP都能夠提供你最好的英文學習環境唷,想了解更多有關於菲律賓學英文的資訊,馬上來看看CIP官方網站吧!

Learning English here at CIP or studying Online with us will give you benefits of speaking with native English speakers as well as Filipino teachers and provide the best learning experience. Each student has different needs and challenges, some students cannot study abroad thus CIP Online works best for you. To learn more about studying in the Philippines, you can check CIP Offical Main Page.

 
Online English, Philippines

オンライン英語学習とフィリピン留学どっちがいい?

前書き

英語を学ぶとき、学生には2つの選択肢があります。オンライン英語学習かフィリピンなど海外での留学。 Skypeを使って英語を学ぶ便利さからオンラインを選ぶ人もいれば、旅行や多国籍の環境でネイティブ講師とノンネイティブ講師両方から英語を学ぶのを好む人もいます。両方の学習方法には類似点と相違点があります。

類似点 (CIPオンラインとCIP留学)

CIPオンラインとCIPでの伝統的な学習の両方で、TESOL認定または同等の認定を受けたネイティブ講師およびノンネイティブ講師による授業が提供されます。 CIPの講師は、オンラインと従来の学習の両方に必要な、誤り訂正と学生から答えを引き出す訓練を受けています。オンライン講師のリストを見るにはこちらをクリックしてください。
CIP講師は、学習においてフィードバックが重要であると信じているので、フィードバックを与えたり、受け取ったりします。各授業後に学生に調査表を送ることで学生が自分のニーズを表現できるようにし、講師に対してもまた同様に行っております。さらに、宿題は、レッスンに関連したものやエッセイを提供しており学習において大切な部分です。

相違点

オンライン学習にはコンピューターのスキルが必要です。手書きの宿題や紙ベースの書籍が必要な伝統的な授業と比べて、タイピングスキルやコンピューターでのリーディングスキルを向上するのに適しています。コンピュータベースの学習は学習場所を制限しないため、快適な場所で集中して学習できる学生もいれば、自分の部屋でリラックスしながら英語を学ぶ学生もいます。

オンライン英語学習のメリット

オンラインで学ぶことの最初の利点は、スケジュールを自分の予定に合わせて決められることです。現在、1セッションあたり25分間の授業を提供しています。休憩の時間に授業を受講することも可能です。開いている時間に単語を覚えたり、間違いを修正することができます。

もう一つの利点は、リラックスできる場所において学習ができるということです。学生の中には、快適な場所での学習を好む人もいます。以前担当していた生徒の中には、居間で授業を受けている学生もいれば、コーヒーショップで授業を受ける学生もいました。

CIP留学のメリット

ここCIPで留学すれば、ネイティブ講師やフィリピン人講師と話す機会がたくさんあります。異なる文化や英語を使って他の国の人と交流するのに役立ちます。オンラインでも同じですが、CIPの講師から英語でのコミュニケーションを改善する方法について直接のフィードバックをもらうことが出来ます。最後に、CIPはEOP(English Only Policy)を推進しています。そのため、躊躇なく英語を話すことができます。

まとめ

CIPに留学したり、オンラインで英語を学習したりすることで、ネイティブ講師やフィリピン人講師と話すことができ、最高の学習体験を受けることが出来ます。それぞれの学生は異なるニーズと課題を持っていますが、海外で留学できない学生にとってCIPオンラインでの学習はとても効果的です。フィリピン留学の詳細については、CIP公式ホームページをご覧ください。

Online English, Philippines

온라인 강의 혹은 필리핀 유학 ?

소개

영어를 배울 때 학생들은 두가지 선택을 할 수 있습니다. 온라인 영어와 필리핀과 같은 일부 국가에서의 유학 하는 것입니다. 어떤 사람들은 편의를 위해 Skype를 이용한 영어 학습을 이용하는 반면에 어떤 사람들은 다른 국적으로 여행하고 공부하는 것을 즐기며 배웁니다. 두 학습 방법 모두 유사점과 차이점이 있습니다.

유사점 (CIP에서 필리핀 어학연수와 CIP온라인 강의)

CIP 온라인 및 기존 학습 모두  TESOL 인증 또는 이와 유사한과정을 마친  원어민 및 비 원어민 영어 강사 수업을 제공합니다. CIP의 교사들은 온라인과 전통적인 학습 양쪽 모두를 필요로 하는 훈련 받았습니다. 온라인 선생님들의 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.

CIP교사들은 한 사람의 학습을 중요하게 여기기 때문에 서로 피드백을 주고 받습니다. 강의 중에 학생들이 의견을 제시할 수 있고 또한 모든 수업이 끝난 후에 학생들에게 설문지를 보낸다. 게다가, 에세이와 관련된 숙제을 제공하면서, 학습의 주요한 부분을 차지합니다.

차이점 (CIP에서 필리핀 어학연수와 CIP온라인 강의)

온라인 학습은 컴퓨터 기술을 필요로 하는데, 손으로 쓰는 숙제와 종이로 된 책에 비해 컴퓨터로 타이핑 기술과 읽기를 연습하는 것에 좋습니다.

컴퓨터를 이용한 학습은 교실이라는 공간을 제한하는 것이 아니라, 학생들이 실제로 편안한 곳에 집중할 수 있고, 여러분은 자신의 방에서 편안하게 영어를 배울 수 있습니다.

온라인 영어 학습의 장점

온라인 학습의 첫번째 장점은 귀하가 일정을 통제할 수 있다는 것이며, 현재 CIP 온라인 강의는 한 수업 당 25분씩 제공하고 있습니다. 예를 들어, 여유 시간에에 수업을 들을 수 있습니다. 이 시간 동안 당신은 몇몇 단어를 배울 수도 있고, 흔히하는 실수를 문법적으로 정확히 이해하고 고칠 수 있습니다.

또 다른 장점은 장소에 구애받지 않고 편안하게 배울 수 있다는 것입니다. 몇몇 학생들은 그들 자신의 편안한 장소에서 배우는 걸 선호합니다. 카페에서 혹은 집에서 수업을 들을 수 있습니다.

필리핀 클락 어학원 CIP의 강점

CIP에서 공부하는 것은 여러분에게 원어민, 필리피노들과 대화할 수 있는 기회를 제공합니다. 여러분이 다른 문화를 알고 영어를 사용하여 다른 사람들과 소통하는 방법을 아는 데 도움을 줄 것 입니다. 온라인과 마찬가지로, CIP에서 일하고 있는 교사들은 학생들에게 의사 소통을 개선하는 방법에 대한 직접적인 피드백을 제공합니다. 마지막으로 CIP는 망설이지 않고 영어로 말할 수 있는 EOP 프리젠테이션 활동을 추천하며, 이는 여러분의 학습을 향상시킵니다.

결론

필리핀 어학원 CIP에서 영어를 배우거나 함께 온라인으로 공부하는 것은 필리핀 선생님들 뿐만 아니라 원어민과 대화하는 이점을 제공하고 최고의 배움의 경험을 제공할 것입니다. 각 학생은 각기 다른 요구와 목적을 가지고 있으며, 일부 학생들은 해외에서 공부할 수 없기 때문에, CIP 온라인 강의는 여러분에게 가장 적합하다고 말할 수 있습니다. 필리핀에서 공부하는 것에 대해 더 알고 싶으시면 CIP 웹사이트를 참고해 주십시오. https://www.cipenglishschool.com/ko